بازگشت به منوی اصلی →

 

آدرس‌ها و اطلاعات تماس اداره های پناهندگی


 

اداره منطقه ای پناهندگی‌ آتیکا

 آتن، خیابان کانه لوپولو، پلاک ۲
  +30 210 6988 500 : تلفن
خط اعلام اطلاعات ضبط شده جهت پناه جویان به 10 زبان : 00302106988660  pga.athina@asylo.gov.gr  : ایمیل

 

حمل‌و‌نقل‌عمومی: ایستگاه متروی کات خاکی. خط متروی شماره3 (خط آبی رنگ). به سمت خروجی خیابان کانه لوپولو بروید. روبروی بیمارستان 401 ارتش


 

اداره منطقه ای‌ پناهندگی‌ تِسالُنیکی

کاله خوری B KTEO سابق، خیابان ُ پُنتو، پلاک ۳۰
       +30 2310 75 17 75 : تلفن
pga.thessalonikis@asylo.gov.gr : ایمیل

 

حمل‌ و‌نقل‌عمومی : اتوبوس شهری شماره ۹ ،کنار مرکز پیش ثبت نام. ایستگاه اتوبوس، پس از اولین تغییرجهت بعد از جاده کمربندی، در گوشه خیابان واقع شده است. نام ایستگاه اتوبوس آناپسیکتیریو (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) و یا همان ویتا ب ک-ت-اُ میباشد. (πρώην Β ΚΤΕΟ)


 

واحد‌پناهندگی‌آلیمس

آلیمس، خیابان د دکانیسو، پلاک ۶
 +30 210 990 3370  : تلفن
pga.alimos@asylo.gov.gr  : ایمیل

 

حمل‌و‌نقل‌عمومی : خط متروی شماره ۲ (خط قرمز رنگ). در ایستگاه ایلیوپُلی پیاده شده، به سمت خروجی خیابان وولیاغ منیس رفته و سپس پیاده به سمت خیابان ُد دکانیسو بروید. کل مسافت پیادهروی 400 متر میباشد.


 

واحد‌پناهندگی‌ پیِرئوس


پیرئوس، خیابان نُتارا، پلاک 104
+30 210 480 7090 : تلفن
aka.peiraia@asylo.gov.gr  : ایمیل
 

حمل‌و‌نقل‌عمومی : با خط متروی شماره 1 – خط سبز رنگ - به سمت پیرئوس .  در آخرین ایستگاه پیرئوس پیاده شوید. پیاده به سمت خیابان ناوارینو رفته و سپس به سمت خیابان تسامادوو بروید تا خیابان نُتارا را بیابید، جایی که باید به سمت راست بروید. کل مسافت پیادهروی 1 کیلومتر میباشد


 

ادار پناهندگی‌ِ اَلکساندروپُلیس

 

(Bاَلکساندروپُلیس ن ئاچیلی، خیابان ماکریس، پالک (1
+30 25510 35 170  : تلفن
  pga.alexandroupolis@asylo.gov.g    : ایمیل

 

 حمل‌و‌نقل‌عمومی : با اتوبوس از اَلکساندروپُلیس به سمت ن ئاچیلی بروید. در ایستگاه نونو پیاده شوید.

 


 

اداره پناهندگی کریته

 

(ایفایستو و الفترنیس 71303 ، هراکلیون (کمینیا

+30 2810 25 933  : تلفن
pga.kritis@asylo.gov.gr  : ایمیل