گروه سیار اطلاعات، مجموعه ای از داوطلبان است که اطلاعات مورد نیاز در زمینه قوانین و روند پناهندگی برای پناهجویان فراهم می کند. ما به سؤالات پاسخ می دهیم و پرونده های پیوند خانوادگی و پناهندگی در یونان را پیگیری می کنیم. ما با مراجع ذیصلاح در یونان و کشورهای دیگر اروپایی در تماس هستیم و با وکلا و کارمندان اجتماعی همکاری می کنیم

اطلاعات تماس:

فیسبوک: https://www.facebook.com/mobileinfoteam

واتساپ: 8283 538 695 30+ (فقط پیام صوتی یا نوشتاری)

ایمیل: contact@mobileinfoteam.org