گروه سیار اطلاعات، مجموعه ای از داوطلبان است که اطلاعات مورد نیاز در زمینه قوانین و روند پناهندگی برای پناهجویان فراهم می کند. ما به سؤالات پاسخ می دهیم و پرونده های پیوند خانوادگی و پناهندگی در یونان را پیگیری می کنیم. ما با مراجع ذیصلاح در یونان و کشورهای دیگر اروپایی در تماس هستیم و با وکلا و کارمندان اجتماعی همکاری می کنیم.

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: contact@mobileinfoteam.org
فیسبوک:
facebook.com/mobileinfoteam

واتساپ:
انگلیسی، عربی، فارسی
 +30 695 538 8283
(فقط پیام صوتی یا نوشتاری)
اردو +30 694 080 3601 (فقط پیام صوتی یا نوشتاری)