نئی اعداد و شمار پناہ گزینوں کو یونان کی طرف واپسی کے بارے میں، جنہوں نے غیر قانونی طور پر یونان کو چھوڑ دیا ہے

نئی اعداد و شمار پناہ گزینوں کو یونان کی طرف واپسی کے بارے میں، جنہوں نے غیر قانونی طور پر یونان کو چھوڑ دیا ہے

…یونانی پناہ گزین سروس کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ غیر قانونی طور پر یونان سے نکلنے والے پناہ گزینوں کی اکثریت یونان واپس نہیں

بیشتر کشورهای دیگر اروپایی، هنوز قادر نیستند، پناهجویانی که به صورت غیر قانونی یونان را ترک کرده‌اند، به یونان بازگردانند

بیشتر کشورهای دیگر اروپایی، هنوز قادر نیستند، پناهجویانی که به صورت غیر قانونی یونان را ترک کرده‌اند، به یونان بازگردانند

آمار جدید منتشر شده توسط اداره پناهندگی یونان نشان می دهد که هنوز بیشتر پناهجویانی که یونان را، هنگام طی شدن مراحل درخواست پناهندگی، به صورت غیر قانونی ترک کرده‌اند، نمی توانند به یونان بازگردانده شوند

اگر مجوز اقامت شما در آتن آماده است، می‌توانید روزهای جمعه سه هفته آینده، آن را در کتخاکی تحویل بگیرید

اگر مجوز اقامت شما در آتن آماده است، می‌توانید روزهای جمعه سه هفته آینده، آن را در کتخاکی تحویل بگیرید

داره پناهندگی یونان اعلام کرد: روز جمعه ۱ مارچ، روز جمعه ۸ مارچ، روز جمعه ۱۵ مارچ و روز جمعه ۲۲ مارچ، دفتر اداره پناهندگی آتن (کتخاکی) از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ برای تحویل مجوزهای اقامتی که برای اولین بار صادر شده‌اند یا مجوزهایی که تجدید شده‌اند، باز خواهد بود.

دسترسی به مسکن و کارت بانکی برای کسانی که قبل از آگوست ۲۰۱۷، پناهندگی دریافت کرده‌اند، به زودی قطع می شود.

دسترسی به مسکن و کارت بانکی برای کسانی که قبل از آگوست ۲۰۱۷، پناهندگی دریافت کرده‌اند، به زودی قطع می شود.

وزارت مهاجرت یونان، اعلام کرد که کسانی که پناهندگی یا حمایت تکمیلی دریافت کرده‌اند،(در صورتی که در کمپ یا مسکن های تهیه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل زندگی می کنند) باید به صورت تدریجی، مسکن ها را ترک کنند.