راهنمای بهترین راه درخواست دادن برای شغل

GUIDE ON HOW BEST TO APPLY FOR A JOB

سازمان حقوق، برابری و تنوع فرهنگی نسل ۲.۰ ، یک راهنما حاوی نکات مفید برای افزایش احتمال استخدام منتشر کرد: http://bit.ly/2AHoi9z
این راهنما، به عنوان مثال، حاوی نکاتی جهت قوی کردن رزومه، انگیزه نامه و نحوه نوشتن آن، نکاتی در مورد چگونگی مهیا شدن برای مصاحبه کاری و نکات مفید دیگری در این زمینه می باشد. اگر در حال حاضر به دنبال استخدام هستید، نگاهی به این راهنما بیندازید تا ایده هایی جهت افزایش احتمال موفقیت در جستجوی شغل به دست آورید. این راهنما به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی تهیه شده است. جهت دریافت آن روی لینک زیر کلیک کنید: http://bit.ly/2AHoi9z