به یاد داشته باشید که از کارت سفید و بقیه اسناد مهم خود عکس بگیرید تا در صورت گم شدن اصل مدارک از آنها استفاده کنید

 REMEMBER TO TAKE PICTURES OF YOUR WHITE CARD AND OTHER IMPORTANT DOCUMENTS IN CASE THEY ARE LOST OR STOLEN

وقتی کارت سفید خود یا هر مدرک مهم دیگری را از اداره پناهندگی دریافت کردید، بسیار مهم است که از آنها عکس بگیرید تا در صورت گم شدن یا به سرقت رفتن اصل مدارک، یک کپی از آنها داشته باشید. باید مطمئن شوید که عکس ها کاملا واضح هستند و تمامی اطلاعات روی اسناد، شامل عکس چهره صاحب سند و اطلاعات نوشتاری، در آن عکس ها وجود دارد. همچنین باید از بقیه اسناد مهم خود و تمامی اعضای خانواده، به عنوان مثال گذرنامه، گواهی تولد، گواهی ازدواج و گزارش های پزشکی هم عکس بگیرید. داشتن عکسهایی از این اسناد متعلق به شما و خانواده تان می تواند از پیش آمدن تاخیر غیر ضروری جلوگیری کرده و همچنین می تواند در صورت نداشتن اصل مدرک، به پرونده شما کمک کند. بهترین راه حل، آپلود کردن عکس ها در جایی به صورت آنلاین است، تا حتی در صورتی که تلفن شما به سرقت رفت، به آن عکس ها دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال می توانید آنها را به یک دوست یا اعضای خانواده خود ایمیل کنید.