هیئت های استیناف، شرایط بازگرداندن افراد به ترکیه را اعلام کردند

 APPEALS COMMITTEES ESTABLISH CONDITIONS TO BE RETURNED TO TURKEY

پناهجویانی که به جزایر یونان می رسند و ترکیه برای آنها «کشوری امن» به شمار می رود، می توانند به ترکیه بازگردانده شوند. اکنون کمیته های استیناف، مشخص کردند که تحت چه شرایطی این اتفاق می تواند بیفتد. 
کسانی که از طریق ترکیه به یونان وارد شده اند، باید توسط مراجع ذیصلاح مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود آیا «ارتباطات کافی» بین پناهجو و ترکیه وجود دارد. ارتباطات کافی می تواند به این معنی باشد: 
مدت زمان زیادی را در ترکیه به سر برده‌اند، یا شبکه ای برای حمایت از آنها در آنجا وجود داشته باشد. وجود شبکه حمایتی در صورتی تشخیص داده می شود که خانواده یا نزدیکان شما آنجا حضور داشته باشند، قبلا آنجا اقامت داشته اید، مدت زمان طولانی از آنجا دیدن کرده اید، آنجا تحصیل کرده اید یا زبان آن کشور را می دانید و یا ارتباطات فرهنگی دیگری با آنان دارید. 
این بدین معنی است که فقط مسافرت از طریق ترکیه، برای اینکه کشوری امن برای شما شناخته شود، کافی نیست. کسی که فقط چند روز آنجا اقامت داشته است و نزدیکانی آنجا ندارد، بازگرداندن وی سخت تر خواهد بود. اما اگر قبلا مدت زمان طولانی در ترکیه زندگی کرده اید و یا چندین نفر از اعضای خانواده شما در آنجا زندگی می کنند، احتمال اینکه درخواست پناهندگی شما غیر مقبول تشخیص داده شود و شما به آنجا بازگردانده شوید، بیشتر از دیگران است. اما حتی در این مورد، اگر بتوانید ثابت کنید که در ترکیه در معرض اذیت و آزار قرار دارید و دلایل واضح دیگری برای اینکه نمی توانید‌ بازگردانده شوید داشته باشید، ترکیه می تواند برای شما تا امن تلقی شود. 
لطفاً در نظر داشته باشید که این موضوع فقط شامل حال کسانی می شود که وارد جزیره های یونان شده اند و تا کنون به آنها اجازه داده نشده است که به صورت قانونی به سرزمین اصلی منتقل شوند!