شنیدم که پروازهای پیوند خانوادگی به آلمان به حالت عادی بر خواهند گشت. آیا این بدین معنی است که به زودی پرواز خواهم کرد؟

I HEARD FAMILY REUNIFICATION FLIGHTS TO GERMANY ARE GOING BACK TO NORMAL. DOES THIS MEAN I WILL FLY SOON?

خیر، لزوما به این معنی نمی باشد. متاسفانه وضعیت به این سادگی نیست. پروازهای پیوند خانوادگی، بر اساس قانون، باید حداکثر تا شش ماه پس از پذیرش پیوند خانوادگی انجام پذیرد. در حال حاضر، به دلیل محدودیت اعمال شده از سوی آلمان، این مهلت معمولا برای همه تمام شده است. مراجع ذیصلاح آلمان اعلام کردند که در میان مدت، می خواهند به این رویه باز گردند که انتقال افراد در حداکثر شش ماه پس از اعطای قبولی انجام شود. اما معنی دقیق «میان مدت» مشخص نیست. اما آنچه مسلم است این است که تعداد زیادی از انتقال ها وجود دارند که در انجام آنها تاخیر اتفاق افتاده است، لذا بازگرداندن وضعیت انجام انتقال ها در مدت زمان معقول، طول خواهد کشید. اکنون کسانی که در ماه فوریه قبول شده اند می توانند بلیط خود را رزرو کنند. تعداد کسانی که در ماه مارس قبول شده اند، به صورت غیر عادی زیاد است. بنابراین می توان انتظار داشت که مدت زمان انتقال افرادی که در ماه مارس قبول شده اند، طولانی خواهد بود. حتی اگر اکنون تعداد انتقال ها به ۳۰۰ الی ۴۰۰ پرواز در ماه برسد، نمی توان انتظار داشت که انتقال افراد به آلمان در چند ماه آینده، به حالت عادی برگردد.