اطلاعات مهم در مورد واکسیناسیون مورد نیاز جهت ثبت نام کودکان در مدارس یونان

 IMPORTANT INFORMATION ON VACCINATION REQUIREMENTS FOR CHILDREN REGISTERING TO ATTEND SCHOOL IN GREECE

بر اساس مقررات صادره از مراجع ذیصلاح یونان، تمامی کودکان باید واکسن های مشخصی را قبل از رفتن به مدرسه در یونان دریافت کنند. اگر کودکان خود را در مدرسه ثبت نام می کنید، می توانید کارت بهداشت آنها را به همراه ببرید و آنها به شما خواهند گفت که آیا واکسن هایی که دریافت کرده‌اید، کافی هستند یا خیر. اگر در کمپ یا مسکن های فراهم شده توسط سازمان های غیر دولتی زندگی می کنید و کودکان شما نیاز دارند که واکسن های بیشتری دریافت کنند، با کارمندان محل اقامت خود در مورد واکسیناسیون فرزندانتان صحبت کنید. اگر در منزل شخصی زندگی می کنید، باید به مرکز بهداشت محلی موجود در منطقه خود مراجعه کنید. آنها می دانند کودکان شما چه واکسن هایی نیاز دارند. 

اگر در ثبت نام کودکان خود در مدرسه، یا فراهم کردن واکسن های مورد نیاز آنها، با مشکلاتی مواجه هستید، می توانید ایمیلی به زبان مادری خود به آدرس زیر ارسال کنید:
eswg.greece@gmail.com