مطلب مهمی را باید در روز مصاحبه ام به خدمات پناهندگی بگویم، اما اگر شخص دیگری از این مطلب با خبر شود، امکان دارد که خانواده ام در کشورم به خطر بیفتند. آیا می توانم آن را بگویم؟

I HAVE SOMETHING I WANT TO TELL THE ASYLUM SERVICE IN MY INTERVIEW BUT MY FAMILY BACK HOME COULD BE IN TROUBLE IF ANYONE ELSE FINDS OUT. SHOULD I SAY IT?

مراجع ذیصلاح در سازمان های مسئول امور پناه جویان در تمامی کشورهای اروپایی ملزم هستند که اطلاعات درخواست پناهندگی شما را با گروه ها یا کسانی که می گویید شما را تحت پیگرد قرار داده اند به اشتراک نگذارند. آنها حتی اجازه ندارند به آنها بگویند که شما درخواست پناهندگی داده اید. اگر چه امکان دارد که با برخی اشخاص در کشور شما تماس بگیرند تا سؤالات بسیار کلی از آنها بپرسند تا داستان شما را تایید کنند، اما به هیچ وجه اجازه ندارند که به صورتی با کسانی که شما را مورد پیگیرد قرار داده اند تماس بگیرند که متوجه شوند شما درخواست پناهندگی داده اید. همه این کارها به این دلیل انجام می شود که مبادا یکی از افراد خانواده شما در کشورتان را در وضعیتی قرار دهد که مورد آزار و اذیت، یا آزادی و امنیت آنها مورد تهدید قرار گیرد. اگر چیزی وجود دارد که نمی دانید باید بیان کنید یا خیر، بهترین راه این است که با یک وکیل یا مشاور حقوقی تماس بگیرید. وکیل یا مشاور قانونی، باید اطلاعاتی که به او می دهید را محرمانه تلقی کرده و با کسی در میان نگذارد.
(2013/32/EC) منبع: بخشنامه های اتحادیه اروپا برای روند های معمول