می خواهم بعد از دریافت سند مسافرت یونانی خود را دریافت کردم، به مقصد آلمان پرواز کنم. آیا می توانم آنجا پناهندگی دریافت کنم؟

I WANT TO FLY TO GERMANY AFTER I RECEIVED MY GREEK TRAVEL DOCUMENTS. CAN I GET ASYLUM THERE?

خیر، نمی توانید‌. با اسناد مسافرت خود می توانید حداکثر هر شش ماه، سه ماه در اتحادیه اروپا مسافرت کنید. شما اجازه اقامت و کار در کشور دیگر اروپایی ندارید، زیرا هم اکنون در یونان پناهندگی دارید و باید آنجا زندگی کنید. بر اساس قوانین اروپا، فقط در یک کشور عضو اتحادیه می توانید پناهندگی دریافت کنید. اگر هم اکنون در یونان پناهندگی دریافت کرده اید و به عنوان مثال می خواهید در آلمان درخواست پناهندگی بدهید، به احتمال بسیار زیاد، مراجع ذیصلاح آلمان، درخواست پناهندگی را رد کرده و تصمیم خواهند گرفت که شما را به یونان بازگردانند. می توانید بر علیه حکم بازگرداندن، درخواست استیناف بدهید. برای این کار باید از یک وکیل کمک بگیرید و برای پیدا کردن وکیل، فقط مدت زمان کوتاهی (معمولا یک هفته) دارید. لطفاً به یاد داشته باشد که دادگاههای آلمان، در حال حاضر در تعداد بسیار زیاد درخواست های استیناف غرق شده اند، لذا ممکن است اتخاذ تصمیم نهایی در مورد پرونده تان، یک سال طول بکشد. هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که چگونه در مورد این پرونده‌ها، تصمیم گیری می شود. اما توجه داشته باشید که برخی اشخاص، علیرغم اعتراض به شرایط بد زندگی در یونان، به یونان بازگردانده شده اند. حتی وقتی که در دادگاه برنده شوید، در آلمان پناهندگی دریافت نخواهید کرد. مراجع آلمان فقط بازگرداندن شما به یونان را به حالت تعلیق در خواهند آورد و به شما اجازه اقامت کوتاه مدت به نام «دولدونگ» خواهند داد. این مجوز اقامت، باید هر ۶ یا ۱۲ ماه تجدید شود و در صورتی که در این مدت، شرایط در یونان بهبود پیدا کند، درخواست تجدید این سند رد خواهد شد و در این صورت به یونان بازگردانده خواهید شد.