چگونه اثر انگشت من در اروپا گرفته می شود و تا چه موقع این اثر انگشت ذخیره می شود؟

WHY DO I GET FINGERPRINTED IN EUROPE AND HOW LONG WILL THE FINGERPRINTS BE STORED?
 

وقتی به صورت غیر قانونی وارد اروپا شوید، اثر انگشت شما گرفته و در پایگاه داده اروپایی به نام یوروداک ذخیره می شود. پلیس یا نیروهای کنترل مرزی اثر انگشت شما را گرفته و تا مدت حداکثر ۱۸ ماه در یوروداک ذخیره می کنند. اثر انگشت شما برای این منظور گرفته می شود تا اروپا بتواند ببیند که کدام کشور، محل اولین ورود شما بوده است. دلیل این امر این است که معمولا اولین کشوری که به آن وارد می شوید، مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است، مگر اینکه اعضای درجه یک خانواده شما در کشور دیگری در اروپا حضور داشته باشند. همچنین موقعی که درخواست پناهندگی می دهید اثر انگشت شما گرفته می شود. در این حالت، به مدت ۱۰ سال در پایگاه داده یوروداک ذخیره می شود. به عنوان مثال اگر از طریق یونان وارد اروپا شده اید، اثر انگشت شما توسط مراجع قانونی گرفته می شود. اگر بعد از آن مثلاً به اتریش بروید و آنجا درخواست پناهندگی بدهید، مراجع قانونی اتریش به یوروداک مراجعه می کنند. آنجا آنان اثر انگشتی که در یونان گرفته شده است را خواهند یافت و احتمالا تلاش خواهند کرد شما را به یونان بازگردانند، زیرا بر اساس قانون، یونان کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است.