اداره پناهندگی، دفتر هواپیمایی جدیدی را برای پروازهای پیوند خانوادگی، معرفی کرد

ASYLUM SERVICES ANNOUNCES NEW TRAVEL AGENCY FOR FAMILY REUNIFICATION FLIGHTS

اداره پناهندگی یونان، هم اکنون اعلام کرد که دفتر هواپیمایی جدیدی که مسئول پروازهای پیوند خانوادگی است، «سازمان توریستی تجاری زورپیدیس» نام دارد. اداره پناهندگی تاکید کرد که پناهجویان، نباید خود به دفتر زورپیدیس مراجعه کنند، چرا که این موضوع باعث آشفتگی و سردرگمی خواهد شد. زورپیدیس بر اساس لیستی که دفتر دوبلین در آتن دریافت خواهد کرد، اقدام به رزرو پروازها خواهد نمود. کسانی که در این لیست قرار دارند، تماس تلفنی در این خصوص از دفتر دوبلین دریافت خواهند نمود. این تمامی اطلاعاتی است که در حال حاضر در این خصوص در اختیار داریم. گروه سیار اطلاعات اقدام به جمع آوری معلومات بیشتر در این زمینه و انتشار آن در صفحه فیسبوک خود خواهد نمود.