چگونه می توانم از آماده بودن مجوز اقامت یا سند مسافرت خود مطلع شوم؟

AN I CHECK IF MY RESIDENCE PERMIT OR TRAVEL DOCUMENT IS READY TO PICK UP?

در صورتی که در یونان پناهندگی دریافت کرده اید، مجوز اقامتی دریافت خواهید کرد که نشان می دهد شما می توانید به صورت قانونی در یونان اقامت داشته باشید. اگر پناهندگی سیاسی دریافت کرده اید، می توانید درخواست سند مسافرت نیز بدهید که به شما اجازه می دهد به کشورهای دیگر مسافرت کنید (ولی نمی توانید آنجا زندگی کنید!! ). متاسفانه در حاضر، صدور مجوز اقامت یا سند مسافرت مدت زمان زیادی به طول می‌انجامد. اما می توانید از طریق اینترنت از آماده بودن این اسناد مطلع شوید. در وبسایت اداره پناهندگی یونان، دائما لیست هایی منتشر می شود که با چک کردن آنها می توان از آماده بودن مجوز اقامت یا سند مسافرت مطلع شد. برای اطلاع از آماده بودن مجوز اقامت خود روی لینک زیر کلیک کنید:
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1292
برای اطلا از آماده بودن سند مسافرت خود روی لینک زیر کلیک کنید:
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1289
متاسفانه این وبسایت فقط به زبان‌های انگلیسی و یونانی است. اما حتی با وجود اینکه به زبان دیگری صحبت می کنید، می توانید از آماده بودن اسناد خود مطلع شوید. در این وبسایت باید روی لینک کلیک کنید. هر لینک برای شما سندی را باز می کند که در آن شماره پرونده کسانی که مجوز اقامت یا سند مسافرت آنها آماده دریافت است نوشته شده است. می توانید شماره پرونده خود را از روی کارت سفید خود یا برگه ای که موقع دریافت قبولی درخواست پناهندگی از اداره پناهندگی