دلایلی که بر اساس آنها، اداره پناهندگی می تواند مرا از پروسه درخواست پناهندگی خارج کند، چه هستند؟

ARE THERE ANY REASONS WHY THE ASYLUM SERVICE COULD THROW ME OUT OF THE ASYLUM PROCEDURE?

وقتی که در یونان درخواست پناهندگی بدهید، تعهداتی وجود دارند که باید آنها را برآورده کنید. اگر به این تعهدات پایبند نباشید، اداره پناهندگی می تواند، رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را متوقف کند. این اتفاق در صورتی می تواند بیفتد که شما کارت سفید خود را در موعد مقرر تجدید نکنید. همچنین در صورتی که در مصاحبه خود حاضر نشوید و دلیل موجهی برای عدم حضور خود، مانند بستری بودن در بیمارستان، نداشته باشید، اداره پناهندگی می تواند روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را متوقف کند. همچنین در قانون نوشته شده است که اگر گذرنامه ای که از کشور مادر خود دریافت کرده اید را در مصاحبه تحویل ندهید و اداره پناهندگی بعدا متوجه این موضوع بشود، روند بررسی درخواست پناهندگی شما متوقف می شود. اگر روند بررسی درخواست پناهندگی شما به یکی از این سه دلیل متوقف شود، می توانید از اداره پناهندگی تقاضا کنید که رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را از سر بگیرد. اما لطفا به یاد داشته باشید که فقط در صورتی می توانید این کار را انجام دهید که پرونده شما بیشتر از نه ماه به حالت تعلیق در نیامده باشد. به صورت کلی توصیه می شود که به تعهدات خود پایبند باشید تا از بوجود آمدن پیچیدگی های غیر ضروری در پرونده خود جلوگیری کنید.