برنامه جدید اسکایپ (skype) : تغییر در جدول زمانی برای زبانهای فارسی/دری و عربی

برای اینکه بتوانید برای پناهندگی در شهرهای یونان اقدام بکنید ، می‌بایست درخواست پناهندگی خود را به دفتر پناهندگی یونان از طریق اسکایپ طبق جدول زمانی مشخص شده اطلاع بدهید. از اول اکتبر این جدول عوض خواهد شد. برای زبان دری حرف می توانند در روزهای دوشنبه و سه شنبه بین ساعت 10 تا 11 با اسکایپ تماس بگیرند. فارسی زبانها می توانند چهارشنبه ها بین ساعت 10 تا 11 تماس بگیرند. آدرس اسکایپ برای زبانهای فارسی و دری : asylum.service.farsi.dari میباشد.
شما می توانید اطلاعات بیشتری راجع به اسکایپ

را در این سایت دریافت کنید. لطفاً در جریان باشید که اقدام از طریق اسکایپ کم بازده میباشد. ما از پناهندگان گزارشاتی دریافت کردیم که ماه ها برای ارتباط از طریق اسکایپ تلاش کرده اند اما موفق نشدند. در نظر داشته باشید که این روند فقط برای شهرهای یونان میباشد نه برای جزایر. همچنین اگر شما در یکی از کمپهای شهرهای شمالی یونان هستید، نباید از طریق اسکایپ تماس برقرار کنید ، بلکه درخواست شما می‌بایست از طریق مدیران کمپ به دفتر پناهندگی ارائه شود