اداره پناهندگی یونان کارمندانی از اروپا برای بیشتر کردن مصاحبه ها اضافه میکند

در حال حاظر موعد مصاحبه های دفتر پناهندگی در شهرهای یونان (غیر از جزایر) بسیار طولانی میباشد، گاهی دیرتر از 2021. به این دلیل که دفتر پناهندگی کارمندان کافی برای گرفتن مصاحبه های زودتر ندارد. EASO سازمانی از اتحدیه اروپاست که مسئولیت حمایت از یونان در رابطه با درخواست پناهندگان را بر عهده دارد. از این پس کارمندان EASO به دفتر پناهندگی یونان جهت محاصبه پناهندگان کمک خواهند کرد. امیدواریم که این کمکی باشد که مدت انتضار برای مصاحبه به بیش از 3 سال طول نکشد. همانطور که این پروژه آزمایشی است، در ابتدا کارمندان زیادی نخواهد آمد، ولی امیدواریم که در آغاز سال جدید کارمندان بیشتری از EASO از دفتر پناهندگی یونان حمایت کنند. دفتر EASO به دفتر اطلاع رسانی تلفنی (MIT) اطلاع داده اند که در ماه های اکتبر و نوامبر 8 کارمند در دفتر پناهندگی تسالونیکی و 12 کارمند در دفتر پناهندگی آتن از سازمان EASO شروع به کار خواهند کرد