آمار جدید راجع به بازگردانیدن پناهجویان یونان که بصورت غیر قانونی مهاجرت کردند

اگر در یونان اقدام به پناهندگی کرده باشید و به صورت غیر قانونی یونان را ترک کنید و به کشور اروپائی دیگری بروید، مطابق قانون، شما به یونان بازگردانده میشوید تا دوره پناهندگیتان را در آنجا ادامه بدهد. با این حال یونان نیز باید موافقت خود را با این اقدام اعلام کند. در اکثر این موارد یونان این اقدامات بازگشت را رد میکند. از اول 2018 تا انتهای سپتامبر کشورهای اروپائی بیشتر از 5000 درخواست بازگردانیدن را برای یونان فرستاده و تا به الآن یونان با 220 پرونده بازگشتی موافقت کرده است و تا به حال فقط 13 پرونده انتقال داده شده اند. بیشتر از یک سوم از درخواستهای بازگردانیدن که 3874 عدد میباشد را آلمان متحمل شده. عدم پذیرش این درخواست‌ها زیاد است و تنها یک در سی درخواست را یونان می‌پذیرد. در سال 2018 نروژ، سوئد و بلژیک بین 200 تا 300 درخواست بازگردانیدن را به یونان فرستاده که تنها با 11 تا 29 درخواست موافقت شده است. 
میتوانید کل آمار را در اینجا ببینید

آلمان و دیگر کشورهای اروپائی فشارهای سیاسی خود را به یونان وارد کرده اند تا در آینده درصد بیشتری از درخواستهای بازگردانیدن را متقبل شود، تا پناهجویان بیشتری برگشته و مراحل پناهندگی خود را در یونان ادامه بدهند. خواهشاً در نظر داشته باشید که این آمار مختص به پناهجویان میباشد و پناهندگان را در بر نمیگیرد