پایان ساعت تابستانی: روز یکشنبه ۲۸ اکتبر، زمان، ساعت رسمی، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد

در طی شب شنبه به یکشنبه، ساعت تابستانی به پایان خواهد رسید. ساعت ۴ بامداد، ساعت به ۳ بامداد بازگردانده خواهد شد. اگر تلفن یا ساعتی دارید که این کار را به صورت خودکار انجام نمی دهد، لطفاً این تغییر را دستی انجام دهید. در صورتیکه قرار مهمی در روز دوشنبه یا سه‌شنبه دارید، بهتر است در اینترنت جستجو کنید تا مطمئن شوید، ساعتتان زمان درست را نشان می‌دهد: این تغییر زمان به این معنی است که می توانید شنبه شب به یکشنبه، یک ساعت بیشتر بخوابید. خورشید یک ساعت زودتر طلوع می کند، اما زودتر هم غروب می کند