افزایش شدید بازداشت‌ کسانی که تلاش داشتند، یونان را به صورت غیر قانونی و با مدارک جعلی، ترک کنند

بنا بر گزارش منابع خبری یونان، از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا کنون، مجموعا ۵۶۳۳ نفر از کسانی که سعی داشتند یونان را با مدارک جعلی ترک کنند، در فرودگاه‌های یونان بازداشت شده‌اند. این یک افزایش شدید نسبت به تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته است. فرودگاه ایراکلیون در کرته با ۱۵۱۱ بازداشت و فرودگاه تیرا واقع در سنتورینی با ۱۴۱۹ بازداشت، بیشترین تعداد بازداشت‌ها را شاهد بودند. این تعداد، در این دو فرودگاه، سه برابر بازداشت‌ها در سال۲۰۱۷ است. در فرودگاه تسالونیکی، در سال جاری تا کنون ۱۱۵۰ بازداشت، و در فرودگاه آتن، ۴۰۲ بازداشت، انجام شده است. مقاله‌ای در یک روزنامه یونانی روی این نکته تاکید کرد که به تمامی این کیس‌ها‌، اتهامات مجرمانه وارد شده است و تمامی مدارک جعلی ضبط گردیدند

منبع