شنبه 17 نوامبر ، اداره پناهندگی آتن برای تحویل دادن اسناد مسافرتی باز میباشد نسخه فارسی در پایین صفحه

اداره پناهندگی آتن، شنبه هفته گذشته، برای صدور سندهای مسافرت آماده تحویل، باز بود. شنبه این هفته، ۱۷ نوامبر، نیز، اداره پناهندگی آتن، برای صدور اسناد مسافرت، باز است. اداره پناهندگی آتن از ساعت 7:00 صبح باز میباشد، ولی صرفاً مخصوص این موضوع میباشد. این آدرس اداره پناهندگی آتن است

در اینجا میتوانید ببینید که آیا اسناد مسافرتی شما آماده است یا خیر

و در اینجا میتوانید آگهی اداره پناهندگی را مشاهده کنید