آمار جدید پیوند خانوادگی از یونان

واحد دوبلین اداره پناهندگی یونان، به صورت منظم، آماری در مورد تعداد درخواست‌های پیوند خانوادگی که از یونان به کشورهای دیگر فرستاده شده‌اند، تعداد درخواست‌هایی که قبول شده‌اند و تعداد انتقال ها، منتشر می‌کند. ما این آمار را جمع آوری و ترجمه کردیم. می‌توانید آن را در لینک زیر مشاهده کنید

در سال ۲۰۱۸، از ابتدای سال تا انتهای اکتبر، یونان ۴۳۰۰ درخواست پیوند خانوادگی را به کشورهای دیگر اروپایی ارسال کرد. یک مقدار کمی بیش از نصف این درخواست‌ها، قبول شده‌اند (۲۲۳۶). سال گذشته، درصد قبولی پیوند خانوادگی بسیار بهتر بود: تقریبا سه چهارم تمامی درخواست‌ها، قبول شدند. دلیل اصلی کاهش تعداد کل قبولی‌ها، تغییر سیاست آلمان بود. در سال ۲۰۱۷، آلمان بیش از ۹۰٪ درخواست‌ها را قبول کرد، درحالیکه در سال ۲۰۱۸، درصد قبولی به مقداری بیشتر از ۴۰٪ کاهش یافت.

از آغاز ۲۰۱۸، آلمان اکثر درخواست‌ها را دریافت کرد (۲۰۰۵)، بریتانیا در مقام دوم (۶۳۰) و سوئد در مقام سوم (۳۸۶) قرار گرفتند. تقریبا ۵۰۰۰ نفر امسال منتقل شده‌اند که اکثر آنها (۳۲۲۷) به آلمان رفتند. برای مشاهده همه آمار، روی لینک زیر کلیک کنید