من در یونان پناهندگی دریافت کردم. آیا می توانم برای کار، به یک کشور دیگر اروپایی بروم؟

خیر، نمی‌توانید. اگر در یونان پناهندگی دریافت کرده‌اید، فقط در این کشور می‌توانید کار کنید. سند مسافرت یونانی، فقط به شما اجازه می دهد که به بیشتر کشورهای اروپایی مسافرت کنید و از آنها، حداکثر ۳ ماه هر ۶ ماه، دیدن کنید، اما به شما اجازه کار در آن کشورها را نمی دهد. برای کار در کشور دیگر اروپایی، باید ویزای کار دریافت کنید. شرایط دریافت ویزا، در کشورهای مختلف، متفاوت است. بنابراین باید ابتدا ببینید آیا واجد شرایط دریافت ویزای کار برای اشتغال در آن کشور هستید. به عنوان مثال، برخی از این کشورها، از شما می‌خواهند قرارداد کاری، مدرکی که محل اقامتی که در آن ساکن خواهید شد را نشان دهد و یا مدرک زبان آن کشور را ارائه دهید. اگر مدارک تحصیلی دیگری، مانند مدرک دانشگاهی داشته باشید، احتمال موفقیت شما افزایش می‌یابد. وقتی مطمئن شدید که واجد شرایط هستید و تمامی مدارک مورد نیاز را دارید، می‌توانید از کنسولی یا سفارت کشوری که می‌خواهید در آن کار کنید، وقت مصاحبه بگیرید. معمولا مدت زمان طی شدن پروسه صدور ویزای کار، بین ۶ تا ۱۲ هفته بعد از ارائه تمامی مدارک، می‌باشد. اگر مجوز کار دریافت کنید، در بیشتر کشورها، به مدت یک سال اعتبار دارد و می‌توانید آن را تجدید کنید