کمیسیون حقوق بشر در رابطه با موقعیت زندگی و معیشت پناهجویان و پناهندگان در یونان انتقاد میکند

این سه شنبه، عضو کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا ( دونجا میخایلوویچ ) گزارشی در رابطه با موقعیت پناهجویان و پناهندگان در یونان را انتشار داده است. این عضو کمیسیون به یونان اصرار دارد هرچه سریعتر برای بهبود وضعیت پذیرش و یکپارچگی مهاجران اقدام کند. این شخص تاکید دارد بر سطح پایین علم بهداشت ، مشکلات روانی و اضطرابی و نا معلومی که سلامت پناهجویان و پناهندگانی که در جزیره ها زندگی میکنند را تهدید میکند. ولی همچنین وضعیت در شهرها وخیم باقی میماند مثل کمپهای مهاجران، کانتینرها و یا چادرها مملو از جمعیت است، که نیازهای اولیه زندگی را در بر نمیگیرد و در مکانهای دور و پرت قرار دارند. همچنین در گزارش آمده است که این عضو به شدّت در رابطه با وضعیت بد پناهگاه ها و کمبود حمایت اجتماعی نگران میباشد که بچه های پناهجو و یا پناهنده های تنها در یونان تجربه میکنند. ایشان به یونان اصرار دارد که به توقیف کردن بچه های تنها که منتظر جواب بازداشت محافظتی خود هستند پایان دهد و دولت نیاز دارد تا به طور قابل ملاحظه‌ای مکان هایی برای بچه های زیر سن تنها در پناهگاه ها اضافه کند. این عضو هیئت همچنین به چند مشکل دیگر نیز در گزارش خود اشاره کرده است، مثل ممانعت کردن با پرونده های پیوندی و سختیهائی که پناهجویان و پناهندگان برای ورود به بازار کار دارند. این گزارش بعد از بازدید این عضو هیئت در تابستان از یونان تهیه شد