شنبه 10 نوامبر ، اداره پناهندگی آتن برای تحویل دادن اسناد مسافرتی باز میباشد

اگر شما در آتن زندگی میکنید و پیامی دریافت کردید که اسناد سفر یونان شما آماده تحویل دادن است، میتوانید در روز شنبه 10 نوامبر به اداره پناهندگی شهر بروید و تحویل بگیرید. اداره پناهندگی آتن از ساعت 7:00 صبح باز میباشد، ولی صرفاً مخصوص این موضوع میباشد

این آدرس اداره پناهندگی آتن است

در اینجا میتوانید ببینید که آیا اسناد مسافرتی شما آماده است یا خیر

و در اینجا میتوانید آگهی اداره پناهندگی را مشاهده کنید