اگر شما داوطلبانه از خانواده خود جدا شده باشید، ممکن است قادر به پیوند خانوادگی نباشید

طی چند ماه گذشته، گروه سیار اطلاعات با خانواده‌هایی صحبت کرده است که در پرونده‌های آنان، اعضای خانواده، داوطلبانه از هم جدا شده اند. جدا شدن داوطلبانه زمانی است که فردی از اعضای خانواده‌ای که باهم در یونان هستند، به طور غیرقانونی یونان را ترک کند و درخواست پناهندگی در کشور دیگری بدهد. زمانی که این اتفاق می‌افتد، احتمال دارد که پیوند خانوادگی اعضای خانواده در یونان با او ممکن نباشد. برای مثال در سال 2018 ما تاکنون موردی را مشاهده نکرده‌ایم که در آن، کشور آلمان، پیوند خانوادگی افرادی که داوطلبانه جدا شده‌اند را پذیرفته باشد. کشور سوئد نیز قوانین سختگیرانه‌ای در مورد نپذیرفتن پیوند خانوادگی هیچ یک از پرونده‌های جدا شدن داوطلبانه دارد. استدلال صورت گرفته توسط این کشورها به این صورت است که اگر اعضای خانواده‌ای قبلا با هم در اروپا بوده و سپس جدا شده باشند، نشان می‌دهد که آنها نمی‌خواهند با یکدیگر باشند، بنابراین نیازی به باهم بودن دوباره اعضای خانواده نیست. قانوناً، کشورها، ملزم به انجام پیوند خانوادگی برای خانواده‌هایی که اعضای آنها داوطلبانه از هم جدا شده‌اند نمی باشند. آنها کاملا آزاد هستند که این پرونده ها را بپذیرند یا رد کنند و متاسفانه ما تاکنون شاهد موارد زیادی بودیم که درخواست آنها مورد قبول واقع نشده است