تیم اطلاعات سیار هفتم ژانویه سال 2019 باز خواهد گشت.کریسمس و سال نو مبارک

تیم اطلاعات سیار از تاریخ 22 دسامبر تا 7 ژانویه در استراحت خواهد بود. از شما بابت اعتمادتان در سال 2018 سپاس گذاریم.امیدواریم شاداب و پرانرژی بازگردیم، و آماده برای پاسخگویی به سوالات و حمایت کردن شما در سال 2019 باشیم. کریسمس مبارک و سال نو بر همه ی شما مبارک باد