خط تماس از طریق اسکایپ به زبان انگلیسی، فقط برای کسانی است که زبان مادری آنها انگلیسی است

اداره پناهندگی یونان به گروه سیار اطلاعات اعلام کرد که فقط در صورتی به شما وقت مصاحبه از طریق خط انگلیسی اسکایپ داده خواهد شد که انگلیسی، زبان مادری شما باشد. بنابراین، فقط تسلط به زبان انگلیسی کافی نیست. اگر با خط انگلیسی اسکایپ تماس بگیرید، از شما در مورد ملیتتان سوال خواهد شد و بر اساس ملیتتان حدس می زنند که آیا انگلیسی می تواند زبان مادری شما باشد. اگر آنها تشخیص دهند که انگلیسی زبان مادری شما نیست، تماس را قطع خواهند کرد و از شما خواهند خواست که با خط اسکایپ مختص به زبان مادریتان تماس بگیرید. علاوه براین، اگر زبان مادریتان، به عنوان مثال سورانی باشد و شما با خط فارسی زبان اسکایپ تماس بگیرید، اگر شخصی که با او صحبت می کنید شک کند که شاید فارسی، زبان مادری شما نیست، احتمالا از شما خواسته خواهد شد با خط سورانی تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر در اینجا: http://bit.ly/2C306Ok