در سال ۲۰۱۷ تقریبا هیچ پناهجویی به یونان بازگردانده نشد

NEARLY NO RETURNS OF ASYLUM SEEKERS BACK TO GREECE IN 2017

از بهار ۲۰۱۷، پناهجویانی که به صورت غیر قانونی از یونان به کشور دیگر اروپایی مسافرت می کنند، با احتمال بازگرداندن به یونان مواجه هستند. اما در عمل در سال ۲۰۱۷، تقریبا هیچ کسی به یونان بازگردانده نشد. بر اساس اعلام اداره پناهندگی یونان، این کشور تقریبا ۲۰۰۰ درخواست جهت بازگرداندن پناهجویان دریافت کرده است، اما یونان فقط با ۶۸ عدد از این درخواست‌ها موافقت نموده است. از این ۶۸ نفر، فقط یک نفر عملا به یونان بازگردانده شد. همچنین در ماه اکتبر، یک دادگاه در آلمان، یک تصمیم اداره پناهندگی جهت بازگرداندن به یونان را رد کرد، زیرا بر اساس عقیده این دادگاه، شرایط پذیرش پناهجویان در یونان، هنوز بر استانداردهای ضروری اتحادیه اروپا منطبق نیست. البته ممکن است شرایط تغییر کند و احتمال دارد در آینده اشخاص بیشتری به یونان بازگردانده شوند. بر اساس مقررات، هر کسی که بعد از ۱۵ مارس ۲۰۱۷ وارد یونان شود و یا هر کسی که بعد از ۱۵ مارس ۲۰۱۷ در یونان درخواست پناهندگی دهد و به صورت غیر قانونی به کشورهای دیگر اروپایی مسافرت کند، با احتمال بازگرداندن به یونان مواجه خواهد بود.