همیشه کارت سفید خود را به همراه داشته باشید

CARRY YOUR WHITE CARD WITH YOU ALL TIMES

تا کنون چندین پست در این مورد منتشر کرده‌ایم، اما در چند هفته گذشته، گروه سیار اطلاعات، مشاهده کرد که مشکلات زیادی برای چندین نفر که کارت سفید خود را به همراه نداشتند، بوجود آمده است. ما شدیداً روی این نکته تاکید می کنیم که لازم است همیشه مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید! این مدارک شناسایی می توانند، در صورتیکه پناهجو هستید، کارت سفید، و در صورتیکه هنوز تلاش می کنید که درخواست پناهندگی بدهید یا اینکه پناهندگی دریافت کرده‌اید اما منتظر دریافت اقامت یا سند مسافرت خود هستید، برگه پلیس (خارتی) باشد. در صورتی که توسط پلیس کنترل شوید و سند شناسایی خود را به همراه نداشته باشید، احتمال دارد که با مشکل بزرگی مواجه شوید. ممکن است که دستگیر شوید و فرصت نکنید که به زودی ثابت کنید که به صورت قانونی در یونان اقامت دارید. همچنین هر روز خبرهای زیادی به گروه سیار اطلاعات می رسد که در شمال شرق یونان، پلیس یونان در صورتی که به پناهجویانی که کارت سفید یا مدرک شناسایی دیگری به همراه ندارند، برخورد کند، آنان را به ترکیه ارسال می کند. همچنین شنیدیم که حتی کسانی که اسناد شناسایی به همراه داشتند، اما به مرز بسیار نزدیک شده بودند، به ترکیه ارسال شدند. برای اینکه این مشکلات برای شما بوجود نیاید، لطفاً همیشه اسناد شناسایی خود را به همراه داشته باشید و سعی کنید بیش از ۵۰ کیلومتر به مرز ترکیه نزدیکتر نشوید