صادر شدن تکت ها برای پروسه ی پیوند خانوادگی دوبلین دوباره متوقف شد

شرکت هوایی (zorpidis) که مسئول انتقال مهاجرین برای پروسه ی پیوند خانوادگی از کشور یونان هست ، متاسفانه صادر کردن تکت را دوباره متوقف کرد . شرکت هوایی و دفتر پناهندگی یونان هر دوی شان این معلومات را امروز صبح ارائه دادند . همچنان در ماه فبروری یک مشکل بین شرکت هوایی و دفتر پناهندگی یونان ایجاد شده بود . هنوز معلوم نیست که آیا شرکت هوایی (zorpidis) مسئول انتقال مهاجرینی که پیوند فامیلی دارند باقی خواهد ماند و یا یک شرکت جدید این مسئولیت را خواهد گرفت . با این اوصاف دفتر پناهندگی یونان اطمینان میدهد که همه بیشترین تلاش خود را میکنند که این مشکل را حل کنند و اینکه خوشبختانه این مشکل در ظرف چند روز حل خواهد شد . تیم (The Mobile Info) در صورت بروز هر گونه پیشرفت ، شما را با خبر خواهد کرد . ما آرزو میکنیم تمام افرادی که برای مدت طولانی منتظر هستند بتوانند دوباره یکجا شوند ، بتوانند که دوباره با فامیل های خود باشند.