کلاس های رایگان زبان برای کسانی که پیوند خانوادگی آنها به آلمان قبول شده است

اگر پیوند خانوادگی شما به آلمان قبول شده است، بزودی یک تغیر بزرگ را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. زمانی که دوباره به عزیزان خود می پیوندید، باید همچنان با یک کشور بیگانه ، یک زبان و یک فرهنگی که متفاوت از زبان و فرهنگ خودتان هستند سر و کار داشته باشید . در آلمان خیلی سخت است که بدون دانستن زبان آلمانی شغل پیدا کرده و زندگی خود را بسازید. برای کمک به زودتر ادغام شدن شما، مؤسسه Goethe در یونان ، کلاس های رایگان زبان آلمانی را به کسانی که پیوند خانوادگی آنها به آلمان قبول شده است، ارائه می دهد. این دوره ها برای بزرگسالان و کودکان در دسترس میباشند . مدت زمان این کلاس ها هشت هفته و هر هفته دو جلسه است و به شما یک مقدمه و دانش اولیه ای راجع به زبان آلمانی خواهد داد. کلاس ها، بسته به محل زندگی شما، یا در مؤسسه Goethe در آتن و یا تسالونیکی برگزار خواهد شد. برای ثبت نام در این کلاس ها ، شما نیاز دارید که مستقیما به مؤسسه Goethe آتن ( روزهای سه شنبه ، چهار شنبه ، پنج شنبه و از ساعت 10:00 تا 13:00 https://goo.gl/maps/k2nTFNQWQST2) یا تسالونیکی ( روزهای دو شنبه و چهار شنبه و در ساعات 09:30 تا 13:00 https://goo.gl/maps/ZU3UfGnSuzJ2 ) مراجعه کنید و کارت های سه برگه ی خود را با مهر آبی رنگ و برگه های قبولی پیوندی را به کارمندان آنان نشان بدهید.