خبر خوش برای کسانی که در پروسه ی پیوند فامیلی هستند

خبر خوش برای کسانی که در پروسه ی پیوند فامیلی هستند: واحد دوبلین یونان و آژانس مسافر بری هوایی امروز اطلاع دادند که تکت ( بلیط ) های پرواز برای پیوند فامیلی دوباره صادر شده هست . در ماه فبروری ( February ) یک تاخیر موقت در صادر کردن تکت برای پرواز های فامیلی بود . اگر شما از طرف دفتر پناهندگی یونان تماسی دریافت کرده اید که برایتان گفته شده که میتوانید تکت پرواز خود را برای پیوند فامیلی دریافت کنید پس ، حالا شما میتوانید با آژانس مسافر بری هوایی با تماس شوید و برای گرفتن تکت خود با آن ها هماهنگ کنید . اگر شما تا حالا کدام تماسی را از طرف دفتر پناهندگی دریافت نکردید پس لطفا منتظر باشید تا زمانیکه از دفتر پناهندگی با شما به تماس شوند . اگر شما پیوند فامیلی تان برای کشور آلمان هست پس فعلا نوبت اشخاصی هست که جواب قبولی پیوند فامیلی خود را در ماه آپریل ( April ) سال ۲۰۱۷ دریافت کرده اند . اگر پیوند فامیلی تان برای کشور های دیگر اروپایی هست پس حالا نوبت اشخاصی هست که پیوندی شان در سپتامبر ( September ) گذشته قبول شده هست . اشخاصی که پیوند قبولی شان از تاریخ های ذکر شده دیرتر قبول شده ، باید منتظر باشند تا زمانیکه از دفتر پناهندگی با آن ها به تماس شوند و فرصت دریافت کردن تکت خود را بدست بیاورند.