چرا من به یک شماره مالیاتی یونانی (Α.Φ.Μ) نیاز دارم و چگونه میتوانم آن را دریافت کنم؟

شماره مالیاتی یونانی برای خیلی چیز ها مورد نیاز است. اول از همه این شماره، یکی از مواردی است که برای دریافت اجازه کار در یونان به آن نیاز دارید. اما علاوه بر این، برای اجاره کردن یک آپارتمان ، خرید یک اتومبیل ، داشتن یک قرار داد برای اینترنت منزل و غیره مورد نیاز است. برای دریافت این شماره لازم است که به نزدیکترین دفتر مالیاتی به محل زندگی خود بروید. لطفا آگاه باشید که به احتمال زیاد، کارکنان این دفتر فقط به زبان یونانی صحبت می کنند، البته شاید هم بتوانند به زبان انگلیسی صحبت کنند. لذا سعی کنید به همراه کسی که بتواند برای شما ترجمه کند به آنجا بروید. لازم به ذکر است که باید مدرک شناسایی، یعنی کارت سفید و یا در صورتی که پناهندگی دارید، مجوز اقامت خود را همراه داشته باشید. لازم است که یک کپی از کارت سفید و یا مجوز اقامت خود را ارائه دهید و ۲ فرم را پر کرده و تحویل دهید. احتمال دارد که یک مدرک رسمی که آدرس محل زندگی شما را تایید کند از شما درخواست شود. اگر تمام مدارک شما کامل باشد همان روز شماره آفمی خود را دریافت خواهید کرد.