اطلاعات مفید جهت تعویض کارت سفید (سه برگه)

بیشتر کارت‌های سفید(سه برگه)، فقط ۶ ماه اعتبار دارند. این به این معنی است که هر شش ماه، باید به اداره پناهندگی که مسئول رسیدگی به پرونده شما است مراجعه کنید و کارت خود را تعویض کنید.شما می توانید لیستی از آژانس های پناهندگی را در این لینک

هر کس که می‌خواهد کارت سفید خود را تعویض کند، باید شخصا به اداره پناهندگی مراجعه کند. این به این معنی است که اگر فرزندان خردسال دارید، برای تعویض کارت سفید، باید آنها را نیز به همراه خود ببرید. می‌توانید تاریخ انقضای کارت سفید خود را در سمت راست آن مشاهده کنید. در آن قسمت، دو تاریخ نوشته شده‌اند. تاریخ اول، تاریخ مصاحبه شما، مثلا مصاحبه درخواست پناهندگی، در اداره پناهندگی است. لطفاً حتما برای انجام این مصاحبه هم مراجعه کنید! تاریخ دوم، تاریخ انقضای کارتتان است. زودترین تاریخی که می‌توانید برای تعویض کارت خود مراجعه کنید ۶ روز قبل از تاریخ انقضا و دیرترین تاریخ، یک روز بعد از تاریخ انقضای کارت می باشد. اگر به دلیل بیماری، نمی‌توانید برای تعویض کارت مراجعه کنید، برای اثبات آن، باید یک گواهی از دکتر ارائه دهید. اگر فراموش کنید که کارت سفید خود را تعویض کنید، پرونده شما بسته می شود و باید از اداره پناهندگی درخواست کنید که آن را بازگشایی کند. بر اساس قوانین یونان، فقط می توانید یک بار برای بازگشایی پرونده درخواست بدهید و باید این درخواست را حداکثر تا ۹ ماه بعد از بسته شدن پرونده‌تان ارائه دهید، در غیر اینصورت، مراحل انجام آن پیچیده‌تر خواهد شد.