اکثر مترجمین اداره پناهندگی، اعتصاب خود را ادامه می دهند.

امروز، ۴ جون، سازمان غیردولتی یونانی متادرسی، این خبر را برای گروه سیار اطلاعات تایید کرد که مترجمین اداره پناهندگی هنوز در اعتصاب هستند. متادرسی، اکثر مترجمین اداره پناهندگی را تامین می‌کند. دلیل اعتصاب این است که مترجمین چندین ماه از دولت یونان حقوق‌ دریافت نکرده‌اند. هنوز مشخص نیست این اعتصاب تا چه موقع ادامه پیدا خواهد کرد. البته این احتمال وجود دارد که در چند روز آینده، این مشکل حل شود و همه چیز به حالت عادی بازگردد. اگر در اداره پناهندگی، وقت برای ثبت نام کامل، انجام مصاحبه پناهندگی یا عوض کردن کارت سفید (سه برگه) گرفته‌اید، لطفاً در آن زمان در اداره پناهندگی حضور پیدا کنید! چرا که هنوز احتمال دارد که مصاحبه شما انجام شود. هنگام پایان یافتن اعتصاب، شما را در جریان خواهیم گذاشت.