در صورتیکه عضو خانواده حمایت تکمیلی (اقامت یک ساله) داشته باشد، چگونه می‌توان برای دریافت ویزای پیوند خانوادگی به آلمان اقدام کرد؟

بعد از تاریخ ۱ آگوست، حتی در صورتیکه عضو خانواده‌تان در آلمان حمایت تکمیلی داشته باشد (منظور از حمایت تکمیلی، مجوز اقامت یک ساله است که در پایان آن سال، می تواند به مدت دوسال دیگر تمدید شود)، می‌توانید برای دریافت ویزای پیوند خانوادگی به آلمان اقدام کنید. برای درخواست ویزا باید ابتدا از سفارتخانه آلمان در کشوری که در آن اقامت دارید، وقت مصاحبه بگیرید. می‌توانید از طریق وبسایت زیر، برای وقت مصاحبه درخواست بدهید

متاسفانه این وبسایت فقط به زبانهای آلمانی و انگلیسی است. اگر برای پر کردن فرم نیاز به کمک دارید، بهترین کار این است که عضو خانواده شما در آلمان، به کارمندهای اجتماعی که در سازمانهای کاریتاس، دیاکونی یا آوو کار می کنند، مراجعه کرده و از آنها کمک بگیرد. به یاد داشته باشید که ماهیانه فقط ۱۰۰۰ ویزا برای اعضای خانواده کسانی که در آلمان حمایت تکمیلی دارند، صادر می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدارک مورد نیاز، به پست زیر که ما در ماه می منتشر کردیم، مراجعه کنید

البته هنوز مشخص نیست که بتوانید از یونان نیز برای دریافت ویزای پیوند خانوادگی به کسانی که در آلمان حمایت تکمیلی دارند، اقدام کنید. بر اساس اظهارات یکی از کارمندان سفارت آلمان در آتن، می توان برای ویزا درخواست داد. اما اینکه چگونه در مورد این درخواست‌ها تصمیم گیری خواهد شد، هنوز مشخص نیست.