من، به خاطر اینکه همجنسگرا هستم، مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. آیا این می‌تواند دلیلی برای دریافت پناهندگی باشد؟

بله، در صورتی که گی یا لزبین یا ترانس جندر باشید و به دلیل مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، کشور خود را ترک کرده‌اید، بهتر است این مسأله را در مصاحبه پناهندگی خود مطرح کنید، چرا که می تواند روی نتیجه درخواست پناهندگی، تاثیر گذار باشد. می‌توانید در صورتی که جان، آزادی، امنیت فیزیکی و یا حقوق اولیه بشری تان، بر اساس هویت جنسی، سیمای جنسی (به عنوان مثال نحوه لباس پوشیدن) یا میل جنسی (به عنوان مثال میل به جنس موافق) مورد تهدید قرار گیرد، پناهندگی دریافت کنید. مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط حکومت دلیلی برای دریافت پناهندگی می باشد. اما همچنین مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط اشخاص یا گروه‌های دیگر مانند اعضای خانواده، سازمان های غیر دولتی، سازمان های مذهبی، اشخاص بخصوص یا گروه‌های دیگر اجتماعی نیز می‌تواند دلیلی برای دریافت پناهندگی باشد. اگر گروهی که شما از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط آن می ترسید غیر دولتی است، فقط در صورتی واجد شرایط دریافت پناهندگی هستید که مراجع دولتی نتوانند یا نخواهند که از شما حمایت کنند. در صورتیکه به دلیل گرایش جنسی خود درخواست پناهندگی کرده‌اید، ما اطلاعات مفیدی در مورد موارد مهمی که باید بدانید، جمع آوری کرده‌ایم. می توانید این اطلاعات را در لینک زیر مشاهده کنید

اگر نیاز به کمک دارید یا هنگام خواندن این مطالب، سؤالی برای شما پیش آمد، می توانید از طریق فیسبوک، برای ما پیام بگذارید. به شما توصیه می‌کنیم، در صورتیکه به دلیل جنسیت یا گرایش جنسی خود، درخواست پناهندگی دارید، از یک متخصص، کمک بگیرید. ما می‌توانیم شما را به سازمانی متخصص در این زمینه، معرفی کنیم. برای رعایت حریم خصوصی شما، لطفاً از طریق فیسبوک برای ما کامنت نگذارید، چراکه همه می‌توانند آن را ببینند