من مصاحبه پناهندگی خود را چند ماه پیش انجام دادم. چرا هنوز جوابی دریافت نکرده‌ام؟

نمی‌توان گفت چه مدت بعد از انجام مصاحبه پناهندگی، نتیجه آن را دریافت می‌کنید. این مدت زمان به عوامل مختلفی، مانند اداره پناهندگی محلی که مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است، ملیت شما و پیچیدگی پرونده، بستگی دارد. ما با کسانی برخورد کردیم که نتیجه درخواست پناهندگی خود را ۱۲ ماه پس انجام مصاحبه دریافت کردند. هرچند سالیانه تعداد کارمندان اداره پناهندگی افزایش می یابد، اما هنوز تعداد آنها برای بررسی به موقع تعداد زیاد پرونده‌ها، کافی نیست. اغلب، نتیجه درخواست پناهندگی موقعی صادر می شود که پناهجو برای تعویض کارت سفید (سه برگه) خود به اداره پناهندگی مراجعه می‌کند. به صورت کلی، درصورتیکه چند ماه از تاریخ انجام مصاحبه گذشته است و هنوز جوابی دریافت نکرده‌اید، معمولا این بدین معنی نیست که مشکلی در پرونده شما وجود دارد.