اگر می‌خواهید درخواست پیوند خانوادگی بدهید، تمامی مدارکی را که می‌توانید ارائه کنید، آماده کنید

اگر یکی از اعضای خانواده، مانند همسر یا فرزندان خردسال شما، در کشور دیگری در اروپا به سر می‌برد، می توانید در خواست پیوند خانوادگی به آنها را از یونان بدهید. همچنین اگر خردسال بدون همراه هستید و والدین، خواهر یا برادر، عمه یا خاله، عمو یا دایی و یا پدربزرگ یا مادربزرگ شما در یک کشور دیگر اروپایی حضور دارند، می‌توانید درخواست پیوند خانوادگی بدهید. اگر به اداره پناهندگی یونان برای ارائه درخواست مراجعه کنید، بهتر است مدارک رسمی که ارتباط خانوادگی شما را با عضو خانواده در کشور دیگر اروپایی ثابت کند، ارائه دهید. این مدارک می توانند شامل سند ازدواج، گواهی تولد، تذکره یا شناسنامه باشد. اگر مدارک رسمی به همراه ندارید، بهتر است سعی کنید مدارکی که ارتباط خانوادگی شما را می‌توانند ثابت کنند از کشورتان برایتان ارسال شود. اگر هیچ مدرکی در اختیار ندارید، می‌توانید مدارک غیر رسمی دیگری مانند عکس‌هایی که شما و اعضای خانواده‌تان در آنها حضور دارید، قرارداد اجاره خانه، نامه‌هایی که بین شما رد و بدل شده است یا عکس‌هایی از چت‌های بین شما و عضو خانواده‌تان در فیسبوک و واتساپ، ارائه دهید. لطفاً عکس کارت پناهندگی یا مجوز اقامت ایشان در کشوری که در آن اقامت دارند را ارائه دهید. اگر نتوانید این مدارک را درابتدای ارائه درخواست و روز مصاحبه ارائه دهید، لطفاً در اسرع وقت آنها را تهیه کرده و ارائه دهید. اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پیوند خانوادگی مشاهده کنید