من شنیدم که کانادا بالغ بر یک میلیون مهاجر طی چند سال آینده پذیرش می‌کند. آیا این مطلب صحیح است

این مطلب درست است که دولت کانادا اعلام کرده است که در نظر دارد، ظرف سه سال آینده، یک میلیون مهاجر را بپذیرد. با این حال، اکثر این موقعیت ها برای نیروی کار ماهر و خانواده‌هایشان است که توانایی بهبود اقتصاد کانادا را دارند، الویت بندی شده است. برنامه دیگری وجود دارد که در حدود ۳۰،۰۰۰ پناهنده را در سال در کانادا مستقر میکند. تعداد بسیار زیادی برای این برنامه ثبت نام کرده اند و به همین دلیل، قبول شدن در این برنامه بسیار دشوار است. مهم است که بدانیم که پناهجویان، خودشان، قادر به درخواست انتقال به کانادا، نمی‌باشند. تنها از طریق سازمان هایی نظیر UNHCR یا از طریق حمایت شدن از طرف حداقل پنج شهروند کانادایی، یک پناهجو به دولت کانادا ارجاع داده می‌شود. فرد مورد نظر باید از قبل بوسیله‌ UNHCR یا یک کشور به عنوان پناهنده شناخته شده باشد. متاسفانه، UNHCR هیچ کس را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نظیر یونان، ارجاع نمیدهد. UNHCR معمولا تنها از کشورهایی مانند ترکیه یا لبنان، که حفاظت اندکی از پناهنده‌ها می‌کنند، ارجاع می‌دهد. شما ممکن است در مورد دختر عربستانی که پس از فرار به کشور تایلند به کانادا منتقل شد، شنیده باشید. این یک مورد بسیار استثنایی است و بخشی از طرح انتقال به کشور کانادا نمیباشد.
اینجا میتوانید گزارش دولت کانادا را در مورد برنامه های مهاجرت برای سه سال آینده، مشاهده کنید (تنها به زبان انگلیسی):https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/annual-report-2018.pdf
و اینجا میتوانید اطلاعات برنامه انتقال پناهندگان به کانادا را مشاهده کنید (تنها به زبان انگلیسی): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada.html