چه تفاوتی بین مهاجر، پناهجو و پناهنده وجود دارد؟

یک مهاجر، شخصی است که کشور خود را برای زندگی کردن در کشوری دیگر ترک کرده است. مهاجرین ممکن است کشور خود را به دلایل مختلفی ترک کرده باشند، به عنوان مثال، برای تحصیل در خارج کشور خود و یا برای پیدا کردن کار چرا که آنها نمی توانند در کشور خود زندگی کنند. یک پناهنده، مهاجری است که کشور خود را به خاطر جنگ و یا آزار و اذیت ترک کرده است. با این حال، قبل از به رسمیت شناخته شدن به عنوان پناهنده، شخص باید پروسه پناهندگی را طی کند. در این پروسه دولت سعی می‌کند بررسی کند آیا این ادعا صحت دارد که شخص به خاطر جنگ و یا آزار و اذیت کشور خود را ترک کرده است و به این دلیل نیاز به حمایت دارد دارد. زمانی که شخص در پروسه پناهندگی قرار دارد پناهجو نامیده می‌شود. اگر تایید شود که شخص بخاطر آزار و اذیت و یا جنگ از کشور خود فرار کرده است، پس از آن، به عنوان یک پناهنده شناخته میشود و میتواند در کشور ثالث تا زمانی که تهدید در کشور مبدا رفع شود بماند. پناهندگان می‌توانند کمک‌هایی برای زندگی و ادغام در کشور ثالث دریافت کنند. این شرح رسمی مهاجر، پناهجو و پناهنده می باشد. با این حال اصطلاح پناهنده به طور گسترده توسط عموم مردم، سازمان های غیر دولتی و سایر خدمات برای توصیف افرادی که از جنگ و آزار و اذیت فرار کرده اند استفاده میشود، چه بطور رسمی یا غیره رسمی شناخته شده باشند. بنابراین، اگر سازمان های غیر دولتی یا خدماتی، حمایتی به پناهندگان ارائه می‌کنند، الزما به این معنا نیست که آنها فقط به از کسانی که به طور رسمی پناهجو شناخته شده باشند، حمایت می‌کنند