چه موقع اثر انگشت من در اروپا پاک می‌شود؟

اثر انگشت شما فقط در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که بعد از اینکه اثر انگشت خود را در یک کشور اروپایی دادید، به صورت غیر قانونی، وارد یک کشور اروپایی دیگری شوید. زمان پاک کردن اثر انگشت شما، به دلیل گرفتن اثر انگشتتان بستگی دارد. اگر هنگام ورود غیر قانونی به یک کشور اروپایی، اثر انگشت شما، توسط پلیس یا نیروهای کنترل مرزی گرفته شود، اثر انگشت شما در پایگاه داده‌ای به نام «یوروداک»، به مدت حداکثر ۱۸ ماه، ذخیره می شود. اگر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهید، اثر انگشت شما، به مدت حداکثر ۱۰ سال ذخیره می‌شود. بعد از آن، اطلاعات شما به صورت خودکار پاک می‌شود. اگر درخواست پناهندگی شما قبول شود، اثر انگشت شما، تا انتهای مدت ۱۰ سال ذخیره می شود. اگر شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا را به دست آورید، اثر انگشت شما بلا فاصله پاک می‌شود. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد اثر انگشت به دست آورید، لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید: https://www.mobileinfoteam.org/fingerprints-fa