نام من در یک کمپ در سرزمین اصلی یونان، ثبت شده است. آیا می توانم به کمپ دیگری منتقل شوم؟

بیشتر شما، مستقیما با مشکلات ثبت نام در کمپ های پناهجویان در یونان، روبرو شده اید. کسانی که جدیدا وارد یونان می شوند، باید مدت زمان زیادی منتظر بمانند تا در یک کمپ ثبت شوند. وقتی نام شما ثبت شد، نمی توانید، بدون مجوز وزارت مهاجرت، کمپ دیگری را برای زندگی انتخاب کنید. این وزارت، مسئول ثبت تمامی پناهجویان در کمپ ها است. این بدین معنی است که سازمان هایی که کمپ ها را مدیریت می کنند (به عنوان مثال IOM یا DRC) مسئولیتی در مورد ثبت پناهجویان در کمپ، برعهده ندارد. اگر کمپی را که در آن زندگی می کنید، بدون مجوز ترک کنید و سعی کنید که به کمپ دیگری منتقل شوید، وزارت متوجه غیبت شما از کمپ می شود و ثبت نام شما در کمپ را باطل می کند و معمولا از ثبت نام شما در کمپ دیگری نیز خودداری می کند. در این صورت، شما بدون کمپ خواهید ماند. این به این دلیل است که وزارت می خواهد جلوی عوض کردن کمپ ها توسط پناهجویان را بگیرد. اگر می خواهید به کمپ دیگری منتقل شوید، باید از مسئولین کمپ بخواهید که یک درخواست رسمی به وزارت ارسال کنند. اما در هر صورت، باید دلیل قانع کننده ای برای دریافت مجوز انتقال به کمپ دیگر داشته باشید و مراحل این کار، بسیار دشوار هستند