آیا می توانم در یونان، گواهینامه رانندگی دریافت کنم؟

برای دریافت گواهینامه رانندگی در یونان، باید مجوز اقامت داشته باشید. این بدین معنی است که در صورتیکه پناهندگی، حمایت تکمیلی یا مجوز اقامت به دلایل انسان دوستانه داشته باشید، می توانید در یونان، گواهینامه رانندگی دریافت کنید. اما به هرحال برای دریافت گواهینامه باید شرایط مشخصی داشته باشید و در امتحان کتبی و عملی نیز قبول شوید. فقط در صورتی می توانید در امتحان شرکت کنید که حداقل ۱۸ ساله بوده و مجوز اقامت خود را حداقل ۱۸۵ روز پیش، دریافت کرده باشید. این بدین معنی است که پناهجویان نمی توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند.
اولین قدم برای قبولی در امتحان، ثبت نام در یکی از آموزشگاههای رانندگی است. بعضی از این آموزشگاهها، به شما اجازه می دهند، قبل از طی شدن ۱۸۵ روز از تاریخ دریافت اقامت، کلاسهای آموزشی خود را شروع کنید. این دوره ها معمولا بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ یورو هزینه خواهند داشت و شامل ۴۰ درس می باشند که بسته به آموزشگاه، می توانند به زبان انگلیسی ارائه شوند. برای امتحان تئوری، باید زبان یونانی را در حد مبتدی صحبت کنید. امتحان عملی رانندگی معمولا می تواند به زبان انگلیسی باشد. 
برای شرکت در امتحان، باید گواهی پزشکی، شماره مالیاتی افمی برای انجام پیش پرداخت ۱۰۰ یورویی به دولت و همچنین چهار قطعه عکس رنگی گذرنامه‌ای ارائه دهید. آموزشگاههای رانندگی می توانند به شما برای انجام مراحل امتحان کمک کنند اما باید مجوز اقامت خود را به همراه داشته باشید.
منبع: http://www.yme.gr/index.php?tid=534