انسانیت را ناامید نکنید: بیانیه ای جهت درخواست ایجاد تغییرات در سیاست های مهاجرت اروپا

گروه سیار اطلاعات به همراه ۳۸ سازمان دیگر از کشورهای مختلف اروپایی، بیانیه ای با عنوان «انسانیت را ناامید نکنید»، منتشر کردند. این بیانیه درخواست دارد که سیاست های مهاجرت اروپا، به گونه ای تغییر کند که به ارزش‌های بنیادی اروپا، مانند کرامت انسانی، برابری، دموکراسی و حقوق بشر، احترام بگذارد. این بیانیه، خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا صادر شده است و مراتب نگرانی شدید امضا کنندگان را درباره این موضوع ابراز می دارد که رهبران اروپا، تلاش می کنند به هر قیمتی مهاجران را برانند و اینکه اخیرا، به طور فزاینده ای، حقوق بشر زیر پا گذاشته شده است. امضا کنندگان این بیانیه، مسائل و مشکلات مختلفی را مورد توجه قرار می دهند که باید توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران اروپایی، سریعا رسیدگی شوند، مانند مرگ مداوم پناهجویان در دریای مدیترانه، خشونت و بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان در مرزهای اروپا و شرایط وحشتناک زندگی در مراکز پذیرش و نگهداری پناهجویان. این بیانیه برای برخی از اعضای پارلمان اروپا، رسانه‌ها، سازمان های غیردولتی دیگر و سازمان های بین المللی ارسال شده است. اینجا می توانید قسمت اصلی این بیانیه را به زبان فارسی مطالعه کنید: https://www.mobileinfoteam.org/statement-migration-fa