اگر پناهندگی در یافت کنم، ممکن است که خانواده‌ام پیش من در یونان بیایند؟

بله ممکن است، اما فقط در صورتی که پناهندگی سیاسی داشته باشید. متاسفانه اگر پناهجو هستید یا به شما حمایت فرعی داده شده است، نمی توانید اعضای خانواده تان را به یونان بیاورید. برای این کار باید در دفتر پناهندگی که مسئول رسیدگی به پناهندگی تان است، در خواست بدهید. اگر حداکثر تا سه ماه بعد از دریافت پناهندگی، درخواست بدهید، لازم نیست که شغل یا خانه داشته باشید تا افراد خانواده‌تان را بیاورید. موقع درخواست، برگه قبولی پناهندگی سیاسی خود را به اداره پناهندگی ارائه دهید. اگر مجوز اقامت دریافت کرده اید، آن را نیز به همراه داشته باشید. اداره پناهندگی به شما توضیح خواهد داد که چگونه باید درخواست بدهید. آنها لازم است که با شما در تماس بمانند، پس لطفا شماره تلفن فعال خود را نیز بدهید. اخیرا دولت یونان برای آسانتر کردن این روند، اقداماتی انجام داده است. ولی این روند هنوز خیلی پیچیده است و می تواند زمان زیادی طول بکشد.