چه اتفاقی می افتد اگر با پاسپورتِ جعلی قصدِ ترکِ یونان کنید؟

سال ۲۰۱۸ شاهدِ افزایش چشمگیرِ پناهجویانی بود که در صددِ ترک یونان با پاسپورت جعلی و یا کارت شناسایی جعلی بودند. این روند همچنین در سال جاری ادامه دارد. تنها در عرض چند هفته، ۱۷۰ نفر در فرودگاهِ کِرِت دستگیر شده اند. اگر کسی در حین گذر از یونان با پاسپورت جعلی یا با پاسپورتی که متعلق به آنها نیست دستگیر شود با مشکلاتِ متعددی مواجه میشود. دادستان عمومی طبیعتاً علیه آنها طرحِ شکایت می کند که می تواند منجر به صدور حکم در دادگاه شود. با نظرِ دادگاه و یا اولین بارِ ارتکابِ خطا، ممکن است که حکم معلق شود. (این بدین معنی است که فرد مورد نظر احتمالاً به زندان نخواهد رفت). و ادامه روند پناهندگی ممکن خواهد بود.اما اگر در آینده وضعیت پناهندگی به این شخص اعطا گردد، چنانچه قبلا از مدرک شناسایی و یا پاسپورت جعلی استفاده کرده باشد مدارک سفر کردن، دریافت نخواهد گرفت