در یونان دولت تازه ای بروی کار آمده است. این برای پناهندگان و پناهجویان به چه معنی است؟

در ٧ ژوئیه (جولای)، در یونان انتخابات مجلس برگزار شد که منجر به پیروزیِ حزب محافظه کارِ نِئا دموکراتیا (دموکراسی نو) با اختلاف زیاد شد و منحصراً اداره کشور را به آنها سپرد. در تصویر پست میتوانید تصویر نخست وزیر جدید یونان کریاکوس میتسوتاکیس را ببینید. تا بدین جای کار هنوز معلوم نیست که دولت جدید چه برنامه ای در رابطه با مهاجرت و پناهندگی دارد. در برنامه های پیش از انتخاباتِ نئا دموکراتیا، بیان شد که در نظر دارند تا امنیت مرزی را تقویت کنند. روند بررسی درخواست های پناهندگی را سرعت بخشند و شمار پناهجویان در جزایر یونان را کاهش دهند. همچنین نظراتی در مورد ایجاد مراکز بسته شناسایی و پذیرایی پناهجویی مطرح شده است. اگر و چنانچه اگر واقعیت داشته باشد، هنوز اجرایی شدن اینها، در هاله ای از ابهام است. البته ما شما را در جریان موضع گیری دولت جدید در مورد پناهجویان قرار خواهیم داد