به چه دلیل موقعی که درخواست پناهندگی بدهم، باید انگشت نگاری شوم؟

وقتی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهید، باید یک روند اداری طی شود و بر اساس آن تصمیم گیری شود کدام کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است. این روند، «پروسه دوبلین» نام دارد و کشورهایی که در پروسه دوبلین شرکت دارند، «کشورهای دوبلین» نام دارند. عوامل مختلفی در تعیین کشوری که مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است، مؤثر می‌باشد. به عنوان مثال، اولین کشور اروپایی که وارد شدید، یا کشور اروپایی که برای اولین بار در آن درخواست پناهندگی دادید، می‌توانند کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما باشند. همچنین عوامل دیگری، مانند سکونت اعضای خانواده در کشور دوبلین دیگر، می‌توانند مؤثر باشند
اگر در یک کشور عضو دوبلین درخواست پناهندگی بدهید، اثر انگشت شما در سیستم یوروداک بررسی می شود تا بررسی شود کدام کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما است. اگر اثر انگشت شما و کشور محل اخذ آن در سیستم یوروداک پیدا شود، احتمال دارد از کشور درخواست شود که شما را تحویل بگیرد، البته این مسأله به شرایط شرایط فردی شما نیز بستگی دارد. همچنین، اگر به دلیل نداشتن مجوز اقامت قانونی توسط پلیس متوقف شوید، پلیس، اثر انگشت شما را در سیستم یوروداک بررسی می‌کند تا مشخص شود آیا در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده‌اید. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد اثر انگشت به دست آورید، لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید: https://www.mobileinfoteam.org/fingerprints-fa