آیا در صورتیکه کارت سفید یا برگه پلیس داشته باشم می توانم بلیط هواپیما خریداری کنم؟

در صورتی که کارت سفید یا برگه پلیس داشته باشید، قانونا می توانید بلیط هواپیما بخرید. اما فقط در صورتی می توانید این کار را انجام دهید که بلیط هواپیما برای سفر در داخل یونان بخرید و کارت سفید یا برگه پلیس شما معتبر بوده و تاریخ انقضای آن نگذشته باشد. مهم است که بدانید، برخی از شرکت های هواپیمایی، کارت سفید یا برگه پلیس، قبول نمی کنند. به همین دلیل، همیشه، قبل از خریداری بلیط هواپیما، مطمئن شوید که شرکت هواپیمایی، مدرک شناسایی شما را قبول می کند. در غیر اینصورت، این امکان وجود دارد که به شما اجازه پرواز داده نشود و تمامی پولی که برای خریداری بلیط پرداخت کرده اید را از دست بدهید. برای پروازهای خارج از کشور یونان، مدارک مختلفی مورد نیاز است و با داشتن کارت سفید یا برگه پلیس، نمی توانید به خارج از کشور مسافرت کنید. به عنوان پناهجو، بر اساس قانون، نمی توانید کشور را ترک کنید